Belangrijke mededeling

De laatste weken worden namens ons kantoor op grote schaal phishing mails verstuurd naar willekeurige e-mailadressen in Nederland.

Na uitvoerige controle blijkt dit niet via onze systemen te lopen maar onze naam wordt hierbij wel misbruikt. We betreuren dit ten zeerste en hebben inmiddels aangifte gedaan.

Mocht u een dergelijke e-mail hebben ontvangen, verwijder deze direct en open vooral de bijlage(n) niet.

 

Bedrijfsadministraties

Indien u zelf de administratie voert kunnen wij u daarin begeleiden. Uiteraard kunt u ook de gehele financiële administratie aan ons uitbesteden.

Periodiek ontvangt u van ons vergelijkende maandcijfers van de opbrengsten en kosten in uw onderneming. Deze gegevens worden ook grafisch weergegeven om het nog duidelijker te maken.

Neem gerust contact met ons op voor een persoonlijk gesprek waarin wij u de verschillende mogelijkheden kunnen toelichten.

Salarisverwerking

Wij verwerken salarissen voor elke branche en voor iedere CAO. Alle voorkomende werkzaamheden verzorgen wij.

Kortom wij nemen u alles uit handen en dat voor een vaste prijs per loonstrook per maand. Aangiften bij de belastingdienst en de pensioenfondsen worden geheel geautomatiseerd verzorgd. De salarisstrook op papier of digitaal rechtstreeks naar uw werknemer, geheel naar uw wens.

Verder kunnen wij de bankopdracht voor de betaling van de lonen geautomatiseerd aanleveren.

Jaarrekeningen

Aan het eind van het boekjaar dient er een balans en winst- en verliesrekening te worden opgemaakt.

Uiteraard verzorgen wij de samenstelling van jaarrekeningen voor iedere soort onderneming, klein of groot, dat maakt bij ons geen verschil.

Voor de eenmanszaak of VOF is het meestal voldoende om de jaarcijfers te verwerken in de aangifte inkomstenbelasting. Natuurlijk kunnen wij uw cijfers ook aanleveren in de vorm van een jaarrapport. Dit zal van toepassing zijn bij een BV of als u afhankelijk bent van bankkrediet. Tevens verzorgen wij voor de besloten vennootschap de publicatiestukken.

De jaarrekening wordt samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving. Natuurlijk wordt de jaarrekening in een persoonlijk gesprek door ons toegelicht.

Bedrijfsadvies

Goed bedrijfsadvies wordt steeds belangrijk voor de ondernemer. Wij kunnen u hiermee helpen.

Aan de basis voorzien wij u van duidelijke managementinformatie, welke de voortgang van de financiële situatie weergeeft. Hierdoor zijn wij in staat om gezamenlijk met u te kijken naar eventuele verandering die gemaakt moet worden om meer rendement uit uw bedrijf te halen.

Samen met u bespreken we de cijfers en stellen prognoses op voor de komende jaren. Wij begeleiden u bij de contacten met uw huisbankier.

Ook voor de samenstelling van een ondernemersplan indien u starter bent, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij stellen dit samen met u op en gaan met u naar de bank voor een startersfinanciering. Verder adviseren wij u over subsidies, financieringen en rechtsvormen.

Belastingadvies

Ook voor advies over inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing kunt u bij ons terecht.

Wij voorzien u van een duidelijk fiscaal advies. Uitgangspunt hierbij is natuurlijk om binnen de grenzen van de wet de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Wij verzorgen alle contacten en correspondentie met de belastingdienst en wijkt de inspecteur een keer af van de aangifte dan tekenen wij voor u bezwaar aan. Verder begeleiden wij u en uw onderneming bij belastingcontroles.

Contactgegevens

Andoorn administratie en advies
Kloosterstraat 17
7571 AH Oldenzaal

Telefoon 0541-538050
E-mail info / andoorn, nl

Bedrijfsgegevens

Kvk 08100548
BTW NL810054504B01
IBAN NL96RBRB0917667581